klauzula informacyjna dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego


Zgodnie  z art. 13ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/17 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej, którą reprezentuje Dyrektor Szkoły tel. 43 829 33 20, mail: spkalinowa@wp.pl.

2. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

3.Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.

4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 7 dni.

5. Osobie zarejstrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Bodzioch
email: spkalinowa@blaszki.pl
, w dniu:  27‑11‑2019 14:47:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Bodzioch
email: spkalinowa@blaszki.pl
, w dniu:  27‑11‑2019 14:47:58
Data ostatniej aktualizacji:
27‑11‑2019 15:00:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie