Zarządzenia 2021


1. Zarządzenie NR 1/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami.

2. Zarządzenie NR 2/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000złotych netto.

3. Zarządzenie NR 3/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: organizacji zdalnegonauczania w szkole.

4. Zarządzenie NR 4/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie:zdalnego nauczania oraz konsultacji dla uczniów klasy VIII.

5. Zarządzenie NR 5/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: wprowadzenia procedury rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych.

6. Zarządzenie NR 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania rekkrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych.

7. Zarządzenie NR 7/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: wprowadzenia procedury rekrutacji dzieci do klasy I w roku szkolnym 2021/22.

8. Zarządzenie NR 8/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: powołania komisji rekrutacynej  w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy I w roku szkolnym2021/22.

9. Zarządzenie NR 9/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: organizacji zdalnego nauczania oraz konsultacji dla uczniów klasy VIII.

10. Zarządzenie NR 10/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: organizacji zdalnego nauczania oraz konsultacji dla uczniów klasy VIII.

11. Zarządzenie NR 11/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: organizacji zdalnego nauczania oraz konsultacji dla uczniów klasy VIII.

12. Zarządzenie NR 12/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: organizacji zdalnego nauczania dla uczniów klas I-VIII oraz konsultacji dla uczniów klasy VIII.

13. Zarządzenie NR 13/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: zawieszenia zajęc w oddziałach przedszkolnych.

14. Zarządzenie NR 14/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: powołania zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu w szkole podstawowej w roku szkolnym 2020/21.

15. Zarządzenie NR 15/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: wprowadzenia Wewnątrzszkolnej  instrukcji organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie VIII w 2020/21r.

16. Zarządzenie NR 16/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: organizacji zdalnego nauczania dla oddziałów przedszkolnych i klas I- VIII.

17. Zarządzenie NR 17/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: organizacji zdalnego nauczania dla oddziałów przedszkolnych i  klas I- VIII.

18. Zarządzenie NR 18/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: organizacji zdalnego nauczania dla klas I-VIII.

19. Zarządzenie NR 19/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników niepedagogicznych w zamian za dzień świąteczny 1 maja 2021r.

20. Zarządzenie NR 20/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: organizacji zdalnego nauczania dla  klas I-VIII.

21. Zarządzenie NR 21/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: organizacji nauczania w związku z COVID-19.

22. Zarządzenie NR 22/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: wprowadzenia ANEKSU NR 3 do Procedury NR 4/2020 dotyczącej organizacji zajęć od 1 września 2021r.

23. Zarządzenie NR 23/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: powołania zespołów zadaniowych nauczycieli w roku szkolnym 2021/22.

24. Zarządzenie NR 24/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: wprowadzenia w roku szkolnym 2021/2022 Planu Nadzoru Pedagogicznego.

25. Zarządzenie NR 25/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: zawieszenia zajęć stacjonarnych (kl.IV i V).

26. Zarządzenie NR 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: zawieszenia zajęć stacjonarnych (kl.VIII).

27. Zarządzenie NR 27/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury.

28. Zarządzenie NR 28/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników niepedagogicznych w zamian za dni świąteczne 25 grudnia i 1 stycznia.

29. Zarządzenie NR 29/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w sprawie: organizacji nauacznia w związku z COVID -19.

 

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Bodzioch , w dniu:  07‑03‑2023 14:53:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Bodzioch
email: spkalinowa@blaszki.pl
, w dniu:  07‑03‑2023 14:53:49
Data ostatniej aktualizacji:
08‑03‑2023 12:26:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie