Zarządzenia 2020 i inne


Zarządzenia 2020

 • Zarządzenie 1/2020 dyrektora szkoły z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie: wprowadzenia procedury rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego oraz procedury rekrutacji dzieci do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej na rok szkolny 2020/21.
 • Zarządzenie 2/2020 dyrektora szkoły z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej na rok szkolny 2020/21
 • Zarządzenie 3/2020 dyrektora szkoły z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie: powołania zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu po szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/20
 • Zarządzenie 4/2020 dyrektora szkoły z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie: wprowadzenia Wewnątrzszkolnej instrukcji organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/20
 • Zarządzenie 5/2020 dyrektora szkoły z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie: Procedury NR 2/2020 dotyczącej zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej
 • Zarządzenie 6/2020 dyrektora szkoły z dnia 22 maja 2020r. w sprawie: Procedury NR 3/2020 dotyczącej zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w klasach I-III w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej
 • Zarządzenie 7/2020 dyrektora szkoły z dnia 22 maja 2020r. w sprawie: wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Zarządzenie 8/2020 dyrektora szkoły z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie: wprowadzenia Procedury NR 4/2020 dotyczącej organizacji zajęć w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej od 1 września 2020r.
 • Zarządzenie 9/2020 dyrektora szkoły z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie: powołania zespołów zadaniowych nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej
 • Zarządzenie 10/2020 dyrektora szkoły z dnia 14 września 2020r. w sprawie: wprowadzenia w roku szkolnym 2020/21 Planu Nadzoru Pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej
 • Zarządzenie 11/2020 dyrektora szkoły z dnia 12 października 2020r. w sprawie: wprowadzenia Aneksu NR 1 do Procedury NR 4/2020 dotyczącej organizacji zajęć w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej od 1 września 2020r.
 • Zarządzenie 12/2020 dyrektora szkoły z dnia 26 października 2020r. w sprawie: organizacji zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej
 • Zarządzenie 13/2020 dyrektora szkoły z dnia 27 października 2020r. w sprawie: zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej
 • Zarządzenie 14/2020 dyrektora szkoły z dnia 6 listopada 2020r. w sprawie: organizacji zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej
 • Zarządzenie 15/2020 dyrektora szkoły z dnia 9 listopada 2020r. w sprawie: Aneksu NR 2 Procedury NR 4/2020 dotyczącej organizacji zajęć w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej od 1 września 2020r.
 • Zarządzenie 16/2020 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie: ustalenia odbioru dnia wolnego dla pracowników niepedagogicznych w zamian za dzień świąteczny 26 grudnia przypadający w sobotę
 • Zarządzenie 17/2020 dyrektora szkoły z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie: organizacji zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej
 • Zarządzenie 18/2020 dyrektora szkoły z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia spisu z natury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej

Zarządzenia 2019

Zarządzenie 1/2019 Dyrektora Szkoły im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej  z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie:  wprowadzenia procedury rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego oraz procedury dotyczącej rekrutacji dzieci do klasy I

Zarządzenie 2/2019 Dyrektora Szkoły im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej  z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie:  powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzeniapostępowania  rekrutacyjnego dzieci do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2019/20

Zarządzenie 3/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia 23 maja 2018r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ocenu pracy nauczyciela w szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej

Zarządzenie 4/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie:wprowadzenia dnia wolnego dla pracowników niepedagogicznych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej  w zamian za dzień 19 stycznia 2019r.

Zarządzenie 5/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie:powołania komisji do przeprowadzenia testu całorocznego dla uczniów klasy I  Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej 

Zarządzenie 6/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie:powołania komisji do likwidacji podręczników szkolnych wpisanych do Księgi Inwentarzowej Materiałowej "Podręczniki szkolne"

Zarządzenie 7/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie:powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych dla uczniów klasy VII  Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej 

Zarządzenie 8/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie: powołania zespołów zadaniowych nauczycieli w Szkole Podstwowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w roku szkolnym 2019/20

Zarządzenie 9/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia  29 sierpnia 2019r. w sprawie:  wprowadzenia Regulaminu przydzielania pracownikom i nauczycielom środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego, środków czystości oraz zakupu okularów korekcyjnych wzrok w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej

Zarządzenie 10/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia 29 sierpnia 2019r. wprowadza dziennik elektroniczny

Zarządzenie 11/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia 13 września 2019r. w sprawie: wprowdzenia  w roku szkolnym 2019/20 Planu nadzoru pedagogicznego w Szkole Podatawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej

Zarządzenie 12/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia 4 grudnia 2019r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury

Zarządzenie 13/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia 4 grudnia 2019r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, w których wartość nie przekracza 30 000 Euro

 

Zarządzenia 2018

Zarządzenie 1/2018 Dyrektora Szkoły im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej  z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie:  wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 Euro stosowanych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej

Zarządzenie 2/2018 Dyrektora Szkoły im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej  z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie:  wprowadzenia procedury rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego oraz procedury dotyczącej rekrutacji dzieci do klasy I

Zarządzenie 3/2018 Dyrektora Szkoły im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej  z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie:  powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzeniapostępowania  rekrutacyjnego dzieci do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2018/19

Zarządzenie 4/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia 23 maja 2018r. w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzenie 5/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie: powołania zespołów zadaniowych nauczycieli w Szkole Podstwowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej w roku szkolnym 2018/19

Zarządzenie 7/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia  27 września 2018r. w sprawie:  wprowadzenia Regulaminu pracy nauczycieli

Zarządzenie 8/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji  majątku w drodze spisu z natury w Szkole podatawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej

 

Zarządzenia 2017

Zarządzenie 1/2017 Dyrektora Szkoły im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej  z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej

Zarządzenie 2/2017 Dyrektora Szkoły im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej  z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie:  wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej

Zarządzenie 2a/2017 Dyrektora SzkołyPodstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej  z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie:  powołania Komisji d/s Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej

Zarządzenie 3/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej  z dnia 24 marca 2017r. w sprawie:  wprowadzenia procedury dotyczącej rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego oraz procedury dotyczącej rekrutacji dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej na rok szkolny 2017/18

Zarządzenie 4/2017 Dyrektora Szkoły im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej  z dnia 24 marca 2017r. w sprawie:  powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2017/18

 

Zarządzenie 5/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia  1 września 2017r. w sprawie: powołania zespołów zadaniowych nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej  w roku szkolnym 2017/18

Zarządzenie 6/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia  15 września 2017r. w sprawie:  wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/18

Zarządzenie 7/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia  27 października 2017r. w sprawie: wprowadzenia dnia wolnego dla pracowników niepedagogicznych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej  w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017r.

Zarządzenie 8/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej

Zarządzenie 9/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia  30 listopada 2017r. w sprawie:  wprowadzenia "Regulaminu funkcjonowania zespołów  nauczycielskich"

Zarządzenie 10/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia  30 listopada 2017r. w sprawie:  wprowadzenia "Regulaminu organizowania zajęć dodatkowych"

Zarządzenie 11/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia  30 listopada 2017r. w sprawie:  wprowadzenia "Procedury bezpieczeństwa uczniów w czasie pobytu w szkole"

Zarządzenie 12/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia  30 listopada 2017r. w sprawie:wprowadzenia dnia wolnego dla pracowników niepedagogicznych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej  w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2018r. 

Zarządzenie 13/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej

 

Zarządzenia 2016

Zarządzenie 1/2016 Dyrektora Szkoły im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej  z dnia 1 marca 2016r. w sprawie:  wprowadzenia procedury rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego oraz procedury dotyczącej rekrutacji dzieci do klasy I

Zarządzenie 2/2016 Dyrektora Szkoły im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej  z dnia 1 marca 2016r. w sprawie:  powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2016/17

Zarządzenie 3/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia 7 września 2016r. w sprawie: wprowadzenia procedury organizacji nauczania indywidualnego  w roku szkolnym 2016/2017

Zarządzenie 4/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia  7 września 2016r. w sprawie: powołania zespołów zadaniowych nauczycieli

Zarządzenie 5/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia  14 września 2016r. w sprawie:  wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/17

Zarządzenie 6/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury

 • Zarządzenie 6/2015 Dyrektora szkoły z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury

Zarządzenia 2015

 • Zarządzenie 5/2015 Dyrektora Szkoły  z dnia  1 września 2015r. w sprawie: powołania zespołów zadaniowych nauczycieli
 • Zarządzenie 4/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia 1 września 2015r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych.
 • Zarządzenie 3/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia 31 sierpnia w sprawie: wprowadzenia procedury organizacji nauczania indywidualnego  w roku szkolnym 2015/2016.
 • Zarządzenie 2/2015 Dyrektora Szkoły im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej  z dnia 19 marca 2015r. w sprawie:  powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych i klasy I .
 • Zarządzenie 1/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia 2 marca 2015r. w sprawie: rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Bodzioch , w dniu:  08‑03‑2023 12:31:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Bodzioch
email: spkalinowa@blaszki.pl
, w dniu:  08‑03‑2023 12:31:55
Data ostatniej aktualizacji:
08‑03‑2023 13:35:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie