Zarządzenia 2022


Zarządzenia 2022

1. Zarządzenie 1/2022 dyrektora szkoły z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie: wprowadzenia tekstu jednolitego "Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej.

2. Zarządzenie 1a/2022 dyrektora szkoły z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie: powołania komisji do spraw gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki                    w Kalinowej.

3. Zarządzenie 2/2022  dyrektora szkoły z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Przydziału Środków Ochrony Indywidualnej, Odzieży Roboczej i Napojów Pracownikom Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki     w Kalinowej

4. Zarządzenie 3/2022 dyrektora szkoły z dnia 21 stycznia 2022r. w sprawie: zawieszenia zajęć stacjonarnychw Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej (kl.VIIb)

5. Zarządzenie 4/2022 dyrektora szkoły z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie: zawieszenia zajęć stacjonarnychw Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej (kl.I-III i VIIa)

6. Zarządzenie 5/2022 dyrektora szkoły z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie: organizacj nauczania w związku z COVID - 19.

7. Zarządzenie 6/2022 dyrektora szkoły z dnia 7 lutego 2022r. w sprawie: wprowadzenia procedury  rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnychw Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej na rok szkolny 2022

8. Zarządzenie 7/2022 dyrektora szkoły z dnia 7 lutego 2022r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnychw Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej na rok 2022/23.

9. Zarządzenie 8/2022 dyrektora szkoły z dnia 7 lutego 2022r. w sprawie: wprowadzenia rekrutacji dzieci  do klasy I w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej na rok szkolny 2022/23.

10.Zarządzenie 9/2020 dyrektora szkoły z dnia 7 lutego 2022r. w sprawie: wpowołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej na rok 2022/23.

11. Zarządzenie 10/2022 dyrektora szkoły z dnia 7 marca 2022r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kalerayjnej Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w Sprawie Organizacji i Zakresu Działania Składnicy Aktw Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej.

12. Zarządzenie 11/2022 dyrektora szkoły z dnia 24 marca 2022r. w sprawie:  w sprawie: wprowadzenia procedury do przeprowadzenia egzaminów w klasie VIII  Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowe

13. Zarządzenie 12/2022 dyrektora szkoły z dnia 24 marca 2022r. w sprawie: powołania zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminów w klasie VIII  Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej. 

14. Zarządzenie 13/2022 dyrektora szkoły z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie:  powołania zespołów zadaniowych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowejna rok szkolny 2022/23

15. Zarządzenie 14/2022 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia 14 września 2022r. w sprawie: wprowdzenia  w roku szkolnym 2022/23 Planu nadzoru pedagogicznego.

16. Zarządzenie 15/2022 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej z dnia 6 października 2022r. w sprawie:  wprowadzenia zmian w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakłdowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

17. Zarządzenie 16/2022 dyrekora szkoły z dnia 1 grudnia 2022r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej.

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Bodzioch , w dniu:  08‑03‑2023 13:56:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Bodzioch
email: spkalinowa@blaszki.pl
, w dniu:  08‑03‑2023 13:56:54
Data ostatniej aktualizacji:
08‑03‑2023 15:17:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie